Klinisk psykologi og rådgivning , kognitiv adfærds terapi og andre evidensbaserede behandlingsformer

Af: P S Y K O L O G H J Ø R N E T  17-07-2009
Nøgleord: Virksomhedskonsulent, Alderdomshjem, stress

Klinisk psykologi. Terapi og rådgivning for børn, unge, voksne og familier.
Der arbejdes med evidensbaserede terapiformer og behandlinger som kognitiv adfærds terapi, narrativ terapi, narraitve exposure, prolonged exposure, psykoedukation og mere.

Akut modtagelse - 24 timer - daglig -
Der er mulighed for akut modtagelse ved
* akutte symptomer for ptsd
* ved voldelige overfald, seksuelle krænkelser, ulykker
* ved andre potentiel traumatiserende episoder,
* ved akute symptomer for angst lidelser, depression, maniske eller psykotiske episoder.

Seminarer, undervisning, supervision ptsd / psyko-traumatologi
Internationale seminarer for sygehuspersonale og andre multidisciplinære team i berøring med psykisk traumatiserede personer - rådgivning ved implementering af psyko-traumatologiske redskaber i organisationers praksis, supervision.

Nøgleord: Alderdomshjem, angst, depression, kognitiv terapi, Krise, Psykolog, Psykologer, Psykoterapi, Skilsmisse, stress, Supervision, terapi, Virksomhedskonsulent