Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål eller problemer? Kontakt os, og vi giver dig svar

Politik vedrørende behandling af personoplysninger fra

Hotfrog Group (en australsk virksomhed)


Denne politik vedrørende behandling af personoplysninger gælder for alle personlige oplysninger, som Hotfrog Group indsamler via internettet og for visse af Google’s brug af cookies på Hotfrog Group-hjemmesider.

Hotfrog Group anerkender, at dit privatliv er vigtigt, og at du har ret til at kontrollere, hvordan dine personlige oplysninger bliver indsamlet og anvendt. Vi ved, at det er et spørgsmål om tillid at afgive personlige oplysninger, og det tager vi alvorligt. Medmindre du direkte giver os samtykke til andet, indsamler og anvender Hotfrog Group kun dine personlige oplysninger som anført nedenfor.

Indsamling af oplysninger

De fire vigtigste måder, vi indsamler personlige oplysninger om dig, er

 • når oplysninger om dig indlægges på en Hotfrog Group-hjemmeside, enten af dig selv eller af tredjemand,
 • når du logger dig ind på en Hotfrog Group-hjemmeside eller på anden måde afgiver personlige oplysninger til Hotfrog Group,
 • når du bruger en Hotfrog Group-hjemmeside. I dette tilfælde indsamler vores system automatisk oplysninger vedrørende dit besøg på den pågældende hjemmeside, som f.eks. din IP-adresse, og
 • via CatchBot, Hotfrog Groups webcrawler (nærmere beskrevet nedenfor).

Vores brug af cookies

Cookies er oplysninger, som en hjemmeside overfører til din computers harddisk med henblik på registrering. De fleste webbrowsere er opsat til at acceptere cookies. Hotfrog Group bruger cookies til at gøre din brug af vores hjemmeside og tjenester så bekvem som mulig. Cookies kan ikke i sig selv identificere brugere personligt, men de identificerer en brugers browser. Cookies er nyttige til at anslå antallet af brugere og fastslå generelle trafikmønstre på vores hjemmeside.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du sætte din browser til at afvise cookies. Det kan betyde, at du ikke vil være i stand til fuldt at udnytte Hotfrog Groups tjenester.

Google cookies

Hotfrog Group anvender Google til at vise reklamer, når du besøger en Hotfrog Group-hjemmeside. Google må bruge cookies i forbindelse med dine besøg på Hotfrog Group-hjemmesider til at reklamere for varer og serviceydelser, som kunne have din interesse. Hvis du ønsker yderligere information om denne praksis og kende dine muligheder for at forhindre Google i at bruge cookies på denne måde, klik her.

Brug og videregivelse af dine personlige oplysninger

Vores formål med at indsamle oplysninger om dig er at

 • give dig en bedre serviceoplevelse med indhold og annoncering, som er mere relevant for dine interesser, og
 • skabe et firmaregister til brug som en del af Hotfrog Groups online-virksomhed. Selv om Hotfrog Groups firmaregister er beregnet til at fungere som en vejviser til virksomheder (ikke en vejviser til privatpersoner), kan det ske, at personlige oplysninger bliver medtaget i firmaregisteret.

Hotfrog Group bruger eller videregiver ikke oplysninger om dig uden dit samtykke, medmindre

 • brugen eller videregivelsen sker med henblik på et af de formål, der er beskrevet ovenfor eller på anden måde er tilladt i henhold til denne politik,
 • det er påkrævet eller tilladt ifølge loven (herunder ifølge relevante love om privatlivets fred),
 • vi mener, at det er nødvendigt for at give dig den service, du har bedt om,
 • det sker for at beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for en anden bruger af en Hotfrog Group-hjemmeside, et medlem af offentligheden eller Hotfrog Group selv, eller
 • Hotfrog Groups aktiver og/eller drift overdrages til en anden part.

Hvis du ikke giver os de udbedte oplysninger, er det ikke sikkert, at Hotfrog Group er i stand til at give dig adgang til eller fuld brug af visse dele af Hotfrog Groups hjemmeside.

Videregivelse af oplysninger

Nogle gange kræver de ovenfor beskrevne aktiviteter, at vi deler dine personlige oplysninger med andre virksomheder. Den type situationer, hvor Hotfrog Group normalt videregiver personlige oplysninger, og den type virksomhed, som videregivelse normalt sker til, omfatter følgende:

 • Firmaregisteret er via internettet tilgængelig for alle. Det videregives også i sin helhed til Hotfrog Groups associerede enheder og til enheder, som Hotfrog Group som en del af sin online-virksomhed har et forretningsforhold til.
 • Hotfrog Group videregiver personlige oplysninger til sine tjenesteydere, rådgivere og andre enheder, som Hotfrog Group har et forretningsforhold til i forbindelse med driften af Hotfrog Groups hjemmesider og Hotfrog Groups online-virksomhed og i forbindelse med levering af Hotfrog Groups tjenester.

Markedsføring

I forsøget på at give dig den bedst mulige oplevelse af vores hjemmesider kan Hotfrog Group anvende dine personlige oplysninger til at sende dig information og produktopdateringer om Hotfrog Groups hjemmesider og tjenester, eller andre produkter og tjenesteydelser, eller til at tillade andre parter at sende information om produkter eller tjenester, som kan være af interesse for dig.

Vi kan kontakte dig på enhver e-mail eller anden adresse eller kontaktsted, som vi har indsamlet eller fået med henblik på

 • at kontakte dig om din firmaprofil på en Hotfrog Group-hjemmeside,
 • give dig opdaterede oplysninger om Hotfrog Group-hjemmesider eller
 • give dig andre oplysninger om andre produkter eller tjenester, som du måske vil synes om.

Hvis du modtager kampagneoplysninger fra Hotfrog Group og ikke ønsker at modtage disse oplysninger længere, kan du fjerne dit navn fra vores liste ved at kontakte Hotfrog Group på [email protected] og bede om at blive fjernet fra vores adresseliste. Der kan gå 28 dage, før din anmodning bliver behandlet.

Adgang til de oplysninger, vi har

Du kan bede om at få adgang til de personlige oplysninger, vi har om dig, ved at henvende dig til Hotfrog Group via [email protected]. Vi giver dig adgang, medmindre vi har juridisk hjemmel til ikke at gøre det.

Ændring og sletning af de oplysninger, vi har om dig

Hvis du på noget tidspunkt ønsker at ændre personlige oplysninger, som er unøjagtige eller forældede, bedes du kontakte os ved at e-maile til Hotfrog Group på [email protected].

Hvis du ønsker at få dine personlige oplysninger slettet, bedes du informere os på samme måde som anført ovenfor.

Vi vil tage alle rimelige skridt til at ændre eller slette oplysninger som svar på en sådan anmodning. Hvis der er en grund til, at vi ikke kan foretage ændringen eller sletningen, vil vi oplyse dig om grunden.

Opbevaring af dine personlige oplysninger og sikkerhed

Hotfrog Group vil bestræbe sig på at tage alle rimelige skridt til at opbevare oplysninger, vi har om dig, på en sikker måde og sørge for, at oplysningerne er nøjagtige og ajourførte. Du bør være opmærksom på, at internettet ikke er en sikker måde at sende oplysninger på, og at vi derfor ikke er ansvarlige for sikkerheden for oplysninger, der er sendt eller modtaget via internettet.

Du bedes venligst bemærke, at Hotfrog Group kan anvende udenlandske afdelinger til opbevaring, behandling eller back-up af disse oplysninger. Som følge heraf er det muligt, at vi overfører dine personlige oplysninger til vores udenlandske afdelinger. Dette ændrer dog ikke på vores tilsagn om at sørge for, at dine oplysninger opbevares på en sikker måde.

Tredjemands hjemmesider

Hotfrog Groups hjemmesider indeholder links til hjemmesider, der ikke drives af Hotfrog Group, og kontaktoplysninger for mange virksomheder, der ikke drives af Hotfrog Group. Disse linkede sider og firmaprofiler er ikke under Hotfrog Groups kontrol, og vi er ikke ansvarlige for disse virksomheders praksis. Før du giver dine personlige oplysninger på andre hjemmesider eller til andre selskaber, råder vi dig til at læse disse virksomheders vilkår og betingelser/politik vedrørende behandling af personoplysninger.

CatchBot

CatchBot er Hotfrog Groups webcrawler. CatchBot undersøger hjemmesider for offentligt tilgængelige oplysninger om selskaber. CatchBot er ikke beregnet til at gå ind på eller indeksere personlige oplysninger eller anden information om privatpersoner. Skulle personlige oplysninger utilsigtet blive indsamlet via brugen af CatchBot, vil sådanne personlige oplysninger blive opbevaret i overensstemmelse med denne politik vedrørende behandling af personoplysninger.

Flere oplysninger om CatchBot kan findes på www.catchbot.com.

Forespørgsler om behandling af personoplysninger

Hvis du har spørgsmål om denne politik vedrørende behandling af personoplysninger eller hvordan Hotfrog Group behandler dine personlige oplysninger, kan du kontakte:

Hotfrog Group Privacy Officer

Tower 2, Level 3, 475 Victoria Ave, Chatswood, NSW, 2067 Australia

[email protected]

Alle henvisninger til Hotfrog Group i nærværende politik vedrørende behandling af personoplysninger skal derfor forstås som henvisninger til Hotfrog Group Pty Limited (ABN 29 948 759 786), et australsk selskab.

Fremtidige ændringer

Vores ønske om at være en førende leverandør af online-vejvisertjenester betyder, at vores virksomhed fortsat vil udvikle sig, efterhånden som vi indfører nye tjenester og funktioner. Derfor vil vores politik fra tid til anden blive gennemgået og muligvis ændret. Hotfrog Group forbeholder sig ret til når som helst at ændre sin politik vedrørende behandling af personoplysninger og meddele dig det ved indsættelse af en opdateret version på den enkelte Hotfrog Group-hjemmeside. Den ændrede politik vedrørende behandling af personoplysninger gælder mellem os, uanset om vi har givet dig særlig meddelelse om ændringer.