Statiske beregninger

Af: AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S  25-01-2016
Nøgleord: Rådgivende Ingeniører, Rådgivende Ingeniørfirma, Byggeprojekt

I AB Clausen har vi stor erfaring med udarbejdelse af statiske beregninger samt dokumentation – herunder stabilitetsberegning. Hvad er statiske beregninger? Statiske beregninger, også kaldet ingeniørberegninger, handler om at få styr på, hvordan de enkelte bygningsdele påvirker hinanden. Fjerner man et element fra en konstruktion, så kræver det, at man beregner, om resten af konstruktionen kan holde. F.eks. hvis man vælger at fjerne en bærende væg mellem køkken og stue, så vil det kræve statiske beregninger til at udregne, hvilken styrke den nye konstruktion skal have, for at man kan lave en åbning og samtidig sikre sig, at huset ikke kollapser. De statiske beregninger udgør en del af den statiske dokumentation, som skal udarbejdes i forbindelse med byggeprojekter. Den statiske dokumentation er ret omfattende og inkluderer en beskrivelse af projektets forudsætninger, statiske beregninger, konstruktionstegninger m.m. Hvornår bruger man statiske beregninger? Statiske beregninger er nødvendige i forbindelse med: Nybyggeri Tilbygninger – fx etablering af en kvist Ombygninger – fx ændring i bærende konstruktioner eller nedrivning af bærende vægge Mere specifikt så udfører AB Clausen statiske beregninger i forbindelse med: Bjælker, søjler og vægge Etageadskillelse Fundamenter Ændringer af bærende konstruktion Stålrammer Nedrivning af væg Elementbyggeri Krævende byggeri, som betonelementbygninger og stålkonstruktioner Hvorfor er statiske beregninger nødvendige? De statiske beregninger har til formål at vise, at et bygværks bærende konstruktioner opfylder definerede krav til bærende konstruktioners styrke og anvendelighed. Ingeniørberegninger udgør en del af den statiske dokumentation, som er beskrevet med principperne i SBi-anvisning 223. Statiske beregninger skal dokumentere, at sikkerhed og anvendelsen af bygværkets konstruktioner er i overensstemmelse med normer og standarder. Statiske beregninger består af dokumenter, som redegør for kravenes opfyldelse. Typisk vedlægges skitser og samlingsdetaljer / konstruktionstegninger til de statiske beregninger. Statiske beregninger er afsnit A2 i den statiske dokumentation. Kravet til statisk dokumentation fremgår af Bygningsreglementet 2010 BR 10 Hvad koster statiske beregninger? Prisen for statiske beregninger afhænger af, hvor kompliceret bygningen er samt detaljeringsgraden af det eksisterende projektmateriale. Der udregnes derfor et særskilt tilbud på alle beregninger hos AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S. Hvor lang tid tager statiske beregninger? Leveringstiden afhænger af, hvor kompliceret den statiske beregning er. Er der tale om simple statiske beregninger, som kan løses på under 20 ingeniørtimer, kan vi levere det inden for 10 arbejdsdage. Ved mere komplicerede statiske beregninger vil en tidsplan følge med tilbuddet. Er statiske beregninger et lovkrav? I mange tilfælde kræves det, at man har udarbejdet statiske beregninger som en del af ansøgningen om byggetilladelse til kommunen. Kommunerne forlanger i stigende grad statisk dokumentation – også på mindre projekter. Hos AB Clausen udarbejder vi det nødvendige materiale til godkendelse hos myndighederne og udførelse på byggepladsen. Statiske beregninger er vores kernekompetence. AB Clausen Rådgivende Ingeniører er 100% konstruktionsorienteret. Vores kernekompetence er statiske beregninger i henhold til Eurocodes inden for stål, beton, murværk og træ samt fundering. Beregningerne udarbejdes af vores dygtige civilingeniører. Mød vores team her. Vi leverer det nødvendige materiale til én af markedets bedste kombinationer af pris og kvalitet.

Nøgleord: Byggeprojekt, Ingeniørberegninger, nedrivning af væg, Rådgivende Ingeniører, Rådgivende Ingeniørfirma, statiske beregninger,

Kontakt AB Clausen Rådgivende Ingeniører A/S

E-mail

Print denne side

Del